Co je to realita?

barak

Žijeme v materiálním hmotném světě. Jakmile naše duše sestoupí z jemnohmotného světa do oplodněného vajíčka, začne náš materiální život a jsme až do smrti obklopeni realitou. Někteří z nás si to tak berou, že se dokonce sami nazývají realisty. Druhý význam slova realita, který nás bude zde zajímat, je nemovitost. Slováci pro to mají roztomilý výraz „něhnutělnosť“, ze kterého pochopíte okamžitě, že je to něco, co se nehýbá. Takže sem patří pozemky, a to lesní polní a luční a taky některé speciální, jako pastviny, mokřiny a vodní plochy. Dále pak byty, domy, chalupy a chaty a budovy nebo prostory pro podnikání. Všechny můžete nějakým způsobem užívat, buď pro vlastní potřebu, nebo pro podnikání. Dále je můžete pronajímat nebo je nakupovat a prodávat, tedy s nimi spekulovat a učinit z nich tak zdroj vašeho příjmu.

Napsat komentář